W\. L. - I (P iïk. Zfb. c| <xT^><^3V HP^a vLhs, h* öltoe. s s "o lib. 1$ lT- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. jÜJl. L(P- 3\ K. Lv« /^t-VC-4X^ 14 J-t-L \jjin.. Uy£. -<ftcX<l Cjh 1 34 lUv /'ir iX^sc VI M"l. k)W ^Vctr f(. u 3 C CD Dagteekening en volgnummer. laK. H, ii. vvw-v-^ A-ir\ i cLca*. XXaJL cXtTUV y->A- 0%^*A-O Ci-A^-^^ L cL^sJl^V-*^ i^V-Xn^A-Zs*. cLx. (L+-XX X--W X*vv*-*'W-<| 4-*-» ^A&AxA. ^-A IV -2M b b. 4oi" ÏJH^ KORTE INHOUD. IJL J_^CK ft dt-< C^-^nATr£^je. 4 t-t-vuu. yi-tF/i ys»X. iXxvCa -lA^s^ -Cx-^, 3 H-oX VVA-A^C-^LX^I A-^4. Lc^c^vcAa CX^^-MA. ciyxx^v^x. Lx/ity-aCx-**, rLx. Xvi/Y V-<*-w 'XAsy^t -1,3 iXt^^vtrvvi. V-a-w I J -*-»- 3 - Kk*sx W\ lA-(c-tt^v^--<--^ u-vv-^ "V*"-<K^ A^XA^XXA^AJt^lyX\^t/^\AiA\^ 4-v< ^\aA ^3 C-tX- ^lL <y-w-i/Xw^ L^ V$ C. a-u». XxajLZs&A&x. X^i-, XA Vu. X. cAaA-+-4 A - (v|-> Xc. -aLcX^ cXjt^v i-trvvv^vvt^ -cW^-<j c(x VW-Wx^ ^oX^xÊ. iX-U -£jlX^axtv^-vi-^ Viy»* cx'Xy^l/^ 'y^A~A xaxA\ .1 cs*i/ V^Ax^irvvv^s/t-c^ cU. U^wwUvi, VVXJlA aaAtviU Le-s- C^Ev^ A^AfviM cU n w ix-irv-L /VvvUv^ "^V^W-v-v *f s*-Aa -vxXxC (^-*-t^cX»X_ A~^x- tvv^xX-^-Cww^ ^Tl^-vU^X t^Vv^-X" V-Ti^ Xl Lcvvw»*^^ O^VvL- tl «-*— 'Tf. dte», AAr+.u*Xv*. t^4 Vu^liA>-t+A 2y\^^^xS, y J^.-w- - x '"- u-iaX "- 5- i l^> lo Aj*-esA3vA-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 169