u n' ~1 <1 1 Jk~ 7" ■rz ■V" t>i-U BESLISSING. vknb. - !L V—&-*) (X-É/C®. LlA yU LtLL^ iLiN -{Li J, C^5. L^Ct a—«_L c*^Sj Luü -tH/*w*C^ k*~ y< /- /- "rr cX_4_ cCvnx zit»* C-Lfc j/vx-c^ CXé-u*. l/> Vttv - j^^A-CK ^AVVlA^ C-* ^t^Vv^LvL» t/~V* -wv - l/-if~ci-vt5> irVAytvW^J^ - y\ V-<-n_^ v*, -c-^L/W* iLi I X\MTtcM Jj ^U. -c^> v~tr^tXa.^ wt^> ia^*v\ *dt iX^toA. Ki^v IaMI c_c*X C-o^A^irrvt-^S --^-e^JL^sA cL«-^-vc^ 1^ C\, UJL. <C V UXiVU'A H34 H h' MÏ. l"4"^ j <otUx*J. v~tuL$ t Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. LtrL*^ li-'-'A. tN. L-c*. itx -tn^i* J^vi-cLt -uiuiL vk, -^Ek. ^tc 'AoU. vtL-? Oir-vv-t-^vvc^ 'O-t-c - ^^aX-ua^VI, trv-<-v-cc-vi--^. i/"vn-"v4 -u^vv-trX VTit-^C— Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. jyj ^z- y AANMERKINGEN. -.-eNw i V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 170