Ur 12, -b t J- ÏCx eu,< 1{ ^tA/~Tf^ <s d J M tC-- f *i"-■ ~l tl BESLISSING. «G ^Lii| jwuSid »Vi~ cLc c*-^- /^Tö.r c-%-^ Uirv.rs. f /z - /- ys ^w. yéz 1 "v-Jt ci~4>cX~iJL <r*^4-1^ t^jy\ - 1 CL^t^telk X^JLat^-^ ^c^-TrvJy^ cX~4t<^_aL*, ^-c^-^^rx^W I^lw4^öc^ (/C l 2w v/if^C^OC^A O. -O - --4-C. V-C-e, *v&. 4*~cL~9 ^^^s t-Uvi 1 ^C- -£i-c^v^ Vi M - G l/(rM. L -J/KAÜ-Ve-VMt 4/V-tX -V-t-X^j CAX-Ci/lxtv^l^ -V-tV-w». e^-W^,Cti^C>ï-C. ^WLf^A-^. V^vt^ OUvó g ax-v*. ;1 Ui/K (rvvAxtv, öCa, A><Acx i\lAy\X^t\. til |^LU/xx^ Kt^iU t-y, Cc-S jf"Ü1 4_wt~* -t^t^-crw-^CT" C-Ct V-fW-* 3 d, <L< V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. jV IL- I- 4 ïh~u^LI -» k" Ct, Aanduiding van het dossier waarin het stuk o£ de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cXcoLw^ uL k- b. ckt/wmf\p,. AANMERKINGEN. /2 -/-<// - ft-?/ r-, -/ - -? ■Usb^sl CX-^S X X-JtslnUj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 172