wz ^*17 r t 3 - Lj c>~vk BESLISSING. JL -aa.<jCvvv| ^>33 <ry* 3>-«_ cL^^cLjl aa^^X^ue. A*- <**•*-. /T £j /Luu QSvUW»* 1 -y - s s - y - sf -wvE. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. vLiul <^~z t Vlut,! ^a^t-v^aA. cKjl. ^rv^fks^o iWt| no^i /jAt lA^rvVVi^v* (GtAA-^ ót /yvyJU/^ A^c y\A^vWk(a* /joi^ UML^. -Wl IwWkj TA- C^3^Lt(]l,M|i;^R>b yt^o- -VA_ <*- cO-T- C-C^-vu<jC<- v-^-vj i—ir^ cG_ ^3) -t. <x c-</-wt_e /~LA_ C^yC^ Al (Lm. ■YAJfWl /it CtA/WV' ^-^C^r/Ls> o(_X <c^ >tc -t^tsCjst-^ "VtA/^. cLi'^h-AC*. Cin>u~e vtta. ƒ3 Am o(x. <-*» eiA^V4x|<>-Tvt^J cLa-~ jNXi c<A t-v-v"ud^~ trv-v^yl—cLl^i~c ex, «aw^-i Irwtt^vica-<3<. /U* yl~cJL£^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. \vV f- 1- IH vy tK/iM Oj IS U^wvt^. AANMERKINGEN. s_y yz- //-/- rz? J-*/ - S O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 176