^tï. 1 Ca< BESLISSING. c^-X^rC*^ l^ X JLtLr J. V. c. &i,. Ki/wwfe. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Vj. Un\ Cc Os-JLc^ 5\ i de J" C^C lUwo/i Cat^CmM^ yi^LwiA /-VVc-O-X^ amiTlLl^ n Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. - - J svujliLlai c^hhtvJ. c^Lr-v. 4Mm cL >-M- CCcA irvA^|^ir-Us^. e/lT' 1- 1- Jij \.aJ**\, Qs^esii. C/VKL^vL c^^X^w- ^AjZsfa isjh CC^vS \\.J^&\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 178