NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoIk van de der op dag, den 192^? Tegenwoordig de heeren: Secretaris^ Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den .2 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 2dtlP..... tot en met .2/3.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 180