BESLISSING V' \y\] s" - i- lb Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -y/>* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -tj-ycjCt k>t AANMERKINGEN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 182