"n i. BESLISSING. j\M lA~- 1- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ftt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 184