,9: NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No1.5" van de der op Sr? dag, den 192*1? Tegenwoordig de heeren/Chc Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den Ijl t.£ uuta. t<19 lP... worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers UJi tot en met Ü3JLvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, ft. jtSUk

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 186