z r 1~l 0 Jf Vól il6. BESLISSING. 1f c*JiLuJa~^ V a^|oOuXi^j \_M J-t- kk iL* V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. M Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -JjAAAnys- fr? 1 - J - /l y< <t/t£ *-o. /*l' 74 V' tof cLttXnv<i VA A-«-IN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 188