7 BESLISSING. (SN I - Ij- i E CX^f U \j.i- Hl. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. tT "Vr'*/ V - reef Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. SS t. J £V3 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 192