r*S. T' BESLISSING. \J{ lli l- ijl. sfi^P/.rA. /y^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -'■-V- --V V Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Ce/cLuLui^ AANMERKINGEN. Llt. cU^/^u^O/ 0/j^. yi ü/j jtsXx cX^VWVHX li i V y<psr v**f y rs, "yz. rs'*s, »fv s /yt) 5 sys/<£>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 196