NOTULEN GEMEENTE SOEST /9 yi Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op f Jdag, den C. 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 2- JfyZe^JL 192^ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de mgekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers JL3..3tot en met ,.Z.S~ li van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 198