r IX. /TL BESLISSING. 2&~7JZ) V' -'*ps r> //'/-^ - U" 1* "(J. V V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'lC/. L^-1, i 'v- T ^*1 ff -^"7- O**-* _S2W s s#2<S> *7 V Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. s -^jTZ/ - -Ztf .asr -S2^- J- - j - 2 \f ei^|<LaXvu^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 212