7 7 ~7 X. 7 BESLISSING. J' ,_^u Zc^-' s^. 1/ v/V' ui1- L<1- lór S° bj/rv - L Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 7 ■^-C S-J -^r - Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ^'VULbVWIys - c7 ^^2^* rr.'t OC cj_ i- tr.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 216