NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders ~ir No. van de der op s?dag, den 3 192(3. Tegenwoordig de heeren: Secretaris 3 Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den yi. -v uv/1923 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ZjCëj.tot en met l3 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 222