I' ^Ó^'/fy^/A Zf' A BESLISSING. C-&* ///tcra SS■Stpy' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. S'S> ós l WyU&ï /L. /t- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 230