<0 1—1- ■Jl jj-l-1. 7 BESLISSING. ct G" l" - \A) -1- kT MaT^/Lm^€^c L ■t X/ S's t: r Sr-, s ^=»S? **G" -'X -<riCr.t -2^r V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. V? s£~£. -5Z^c^E. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2 -2- 1 2-2/ - 2' CXyC cL^vtuu-t k^ ceLtI-tAL-M^<4 -f l/" - - J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 236