X X <0H y BESLISSING H X y' "X- c^cly-A Xk-* L.' <Xe4f .XX?- x- sv trvv X) uP- £- vA' S"-1- ufc Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -XX >4^ X ►r -XX ^J7 cf\-, ^2^ - eV ^ys-ï- f^tL' -éé** k7' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. - - V sy -'.O AANMERKINGEN. E c^xxX^^a vylufi1- b- >tv, l^ C^ctxtXt^^ C^vv-£ÜinAVY'- fX. ïLUS-tl^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 238