NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoXö van de der op dag, den 192 tegenwoordig de heeren: Secretaris^^J^^^'ó2 Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den l-ü L/ ai^yC19AiP worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ,>J.tot en met JA^van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 244