■4 s e *o 3II Ju. 311. 3iH. J K". 3 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ay'Ats&A/'- {?**- - A^p- AA*o S^ï A r* a iZ^' -/. A 7 (J 3 C 03 Dagteekening en volgnummer. -r - yS'A<3 sfrS £ïP S* lAi< -? -r At.-é.c £2- ££a3 <&**-/ KORTE INHOUD. ^z e:^-z^-<z "Z AA** r Zvl- >~-'!-*- y ^«5 c-^-C^j Aa^ ~7 ft™ i-i /^<J 1 yA^A' yAy' A~Ct-tSl c*caA^ ^xr J? &A-A A?a2 cx* -^A^-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 245