n m J&-L- n. i 7 7 -*L\ 18 m BESLISSING. VA ~z>* •■-■»ƒe8A -2^' 7 f - /- /f P1 aJ sCu-L~^i Q Js-j, 1/ Jc yl/ vV' kP» rj* 3. 1^ 7f W L- IV. oL oü* 4^ v/V VS- l- 70l/La£tt V ermelding indien van hel uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 8.VZ *!>z~*Cc\I f A/i-v<st. a^i. /^XxP- -^r> >y^« s-^^7 -^^4*c -£^ ^-r '~g^"«ra-| Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ItW /{/lvtL-vlAnys ^/Vtn. dtwuv- AANMERK1NGEN. IA- cL~ 6l/|! llixXtvM -cij'VM/Ty^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 248