NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST cP No11 van de der op dag, den .-gVcTC. 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris-h. Afwezig de heer.. De notulen van de vergadering van den a^-4'19 ZfP. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers siJtp.tot en met JJ van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 254