BESLISSING. MM /- - *•*4. J, -$-<£2^ pfec< O-^t^ ?e ■S&~&%g^C- v- z^*-1" LkS^k>^-^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I* CL/eti^GLj v/(A U" - 1%3"/31 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 258