s 5"tee. •PQstili; liill-nie iden ir je vr 'e "'erken ht. Cri tten si}' •ies wqaj van ien Op f 2,5; e bereh e Y- n cis nl Et. en d bereken! rijf ie niet. hei van J e 'an den Endendi; vsrscl BESLISSING. 92© l 0 J nu n P Jn oet van red .ten e villen bracht i r verori het Groi tandpunt t de boe te aangei door tel en de ïo< enong.6' r de Be' egen, is, •order, de in- dat en cht ding et b< ij "r der ing c t de dit verschilpunt blijkt na '.iscussie geen overeenstemming te j bttsachon den Voorzitter en de lëiqe rethouders. ^■oorzitter wens cht deze aangelegen- iié. toot te leggen aan den deskundige Henlaap te Hilversum aan wiens uit- E hij rich vil binden."preker t ook aan derf Téthouders dit punt te villen innemen. ider Hoenders .wenseht zijn neening fcigen gezag te handhaven. -e bespreking wordt door wet- feer Endendijk het voorstel gedaan i.: de Gel.Staten een onderhoud te vra- ■teneinde over deze verschillende tl V 't 'ordening het oor- [eel vr,n dat College te vernemen, ertoe "ordt besloten. iermede vervalt het besluit d.d.27 Maar 1 ej vl c frrö* "tr- -.i nrQ„ i - ej. i". JL n J_.,_ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. Els X 1 J" - 3 -/ X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 260