NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders o NoH. van de der op t-t z. dag, den J?... S 192 Tegenwoordig de heeren: Secretaris: <T*r c Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den e^D lAxa. 19:^P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers AJuj.tot en met J d0van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, c.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 262