7 BESLISSING <&r, Ir^ ■s»- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. |<*i :4?W C0^ 5"<a <a<o^l Ss*/» -^r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. I* CV^cLu-Lv^ l/V 1-1- 1, fX^cl^uXvu^ \Al X/t' l- vS \Tt *|V »^ir >c, o/'' 'z J-- J - AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 268