34 -25- 70N1NGÏÏET, EN 70NINGB0UW. Verlaging wonin ghuur Patrimonium aan J.A.Jongsma. 'inisterieele circulaire steun Toningbouw in 1928. Aanschrijving verbetering verceel Verl.Postweg 7* Huurverlaging woningen "Ons Belang". Balans 1926 van "Goed Vonen" Balans 1§27 van "Ons Belang" Verzoek G.Reuser om huurverlaging Huurverlaging voningen Patrimonium Verzoek R.S.v.Jort, aanbrengen van een woningbouwvereeniging aan den Nieuweweg. reparaties van zijne aan toehehoorende woning. Placht N.van Dijk inzake verontreiniging slooten Noorderweg. Balans 1927 van 'Toningbouwvereeniging "St.Joseph". Verslag Volkshuisvesting 1927» Opgave tegenwoordige bouwkosten van eenige woningcomplexen. Verlaging woninghuur Patrimonium voor huurder van Leeuwen. Huurbepaling woningen "Ons Belang", en conversie leening. Aflossing annuiteitsleeningen voor woningbouwverenigingen. J "inisterieele circulaire steun verbetering woningen tën plattelande Crediet-aanvrage voor benoeming commissie schatting huren der bouwvereenigingen. Onderzoek naar belegd kapitaal f 39^0 van "Ons Bel ng". Rapport Dir. 0.7. schilderwerk voningen "Ons Belang". Kosten van ontsmetting van woningen "Goed Wonen" Benoeming leden commissie voor schatting huren der Bouwver eenigingen. Klacht ".Drent, onvoldoende watervoorziening bij zijn woning Verbetering voningen Korte Brinkweg Kad. bekend in Sectie A 2105 en 2106. 7oningbouwvereeniging "St.Joseph", huurverlaging perceelen Molenstraat 30 en 3^ Gegevens betreffende met Rijksvoorschot gebouwde woningen. Rapport kasopname bij woningbouwvereniging "Patrimonium" Schattingsrapport huren der woningbouwverenigingen. .'ijziging statuten"Ons 3elang". Rapport Verificatiebureau omtrent jaarrekening I927 "Ons Belang Dekking ongedekt verlies "Ons Belang". Kasopname en controle "Goed Tonen" op 6 Juni 1928. Aanschrijving verbetering woning Schoolweg 2a. ..Voorstel bouwen van 4 noodwoningen. Voorstel in.v.Arbeid inzake huurbepaling woningen der bouw vereenigingen. Verificatiebureau Ver.Ned.Gen.controle administratie "Goed ■Jonen /00NWAGEF.7ET V.van Hofslot, vergoeding geleden schade woonwagenkamp. Verlaging woninghuur Patrimonium aan J.A.Jongsma. Verplaatsing woonwagenkamp 7.v.Hofslot e.a, klachten omtrent woonwagenkamp. ZWEMINRICHTING. "edeverking tot standkomen eener bad- en zweminrichting. Plannen oprichting gemeentelijk volksbadhuis. Balans I927 van "Patrimonium" Opdracht wateronderzoekingen aan Centraal Laboratorium Utrect Rapport controle administratie "Ons Belang"achterstand huur inning. 36 51 53 147 397-677 424-536 430 431 448-568-986- 1144. 478-914-1385 506 B22 526-1166 535-598-679- 81-1. 5-48-637. 614 633 637-702. 638 654 657 702 773 0 775-987-1176- 1226-1294. 839 908 1020-1021. 1036-1224-1282 1037-1360-1422 1038. 1038 1075 1297. 1316-1408-1450 1457. 1458. 180-1313 593- 1068-1156, 1069. 1359, t 1365. 1380. 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 26