dL -f BESLISSING. RL s^ZZc. kM j - 1 - ro L11—— v •A ^54^ *£t9 -^^t: Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. fl/Sf - fjf- jg -/jy '/J/r -SJ6 -'•> s - /^2 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 3 r S-J AANMERKINGEN. IV tV|C(xeXwc^ >K-" t ,- fo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 270