NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders V No. 1b van de der op dag, den S*? 192^! egenwoordig de heeren: di. Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den d LsCfisisuij.19L$ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met d>Y.k.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 278