BESLISSING. Li vAf Vo- l- 1/T ^*4 &AX» Wlv vA/J Lr-i-A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. •■7 y/* - - igj L*&«. /iyyy/c** ,^7 -2 77-" P" 7.-.'. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1*/ 1-3- (X^oltlL^ AANMERKINGEN. Cvf oLuXu^ eA' ui - ^yifktvwvys- P* ftiisG^Xi-vLj k/l/*' W- i- tS* ^"CO^^TV^É-ê öLL-^ Gc^t>LxtXvw^ cLLt^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 280