4<i r. BESLISSING. a/|tLuXU^ •KJ -êXt^dn/Vi vA/ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. w&taé s j'i- - i Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l~t/-$Z AANMERKINGEN. \h\' i3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 282