NOTULEN GEMEENTE SOEST M Vergadering van Burgemeester en Wethouders U NoIX van de der 'I op 192 cP. Tegenwoordig de heeren: Secretaris fwezig de nee De notulen van de vergadering van den /-O UCsfasucX19Z(P worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Ó.^S tot en met H0&van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering De Burgemeester, dag, den V"" c::. aanwezig n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 288