"7 J^ÉZ-*T ,0U beslissing. 1^ - ^éL. V- Ir V (xx^>vvux^yiw«x^ ij iGi?' -e:- .'V-L-. S* '^-'r Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. |^^29-fc •&-( '■-' t~ f c - -7ims- J - /-* Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. A v»' AANMERKINGEN. 7i J~ - ^r ai eAxtXwuf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 294