NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST 2r.*\£. e. Nol.fs. van de der op imulR dag, den 1925* egenwoordig de heeren: ctfvs4^kv.v^4- SecretarisSL e _L„,< yW^tt. t l Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 hü worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Ji^.. tot en met Jrl likvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 Hlifter vergadering aanwezigcU**oUx.. De Secretaris, De Burgemeester, iriS^vA.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 304