tl ij zylkj S' dat dê oproep eiten om fcwestiei Spreker •el den tistratiel 'ordeeleo ;eval Tooi! hoogere| t is. Sprt s "be slissil nogmaals is nage.1 i dit thaij hij in] ïthouders I isioensaf- broeping, tanten wel| de commisj a iets Daar was I orts moet ook niet en. erkhoff to| n indruk ter niets udewater. t salaris I e tg een Bet] er de twee t principei Linscbote zou echte benoeming! gehad. 3ai| igelen. I het dan nil taad een ik. nog eens! jonden zij'j L in vert kan ■voeren! )f Kerkhoffj aheerscbt. ïige adainij et niet ge-J a telefonist voorgestel^ toe te BESLISSING. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 308