kZ.. V yf BESLISSING *y 17 \Jf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. y~ .o--. - -,y^. - -*ys~ L^-svS^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het ,!a omslag AANMERKINGEN. y7?ï*S-/ jT'f ^4- /J~J - <7i 7 j j - 2 V c*y AjuJUy^M *UJtAA- vV' jjo- i - k£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 30