BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. April 1923 Noodigt het College van Burgemee^gteM Beslob en Wethouders uit tot hijwoning van hetPur^eraee-s1 afscheid van Ds. Oosthoek op 24 April alhet afsch< des avonds 7J2 uur in de Chr.Geref. KerJ Dagteekening volgnummer,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 311