NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders J X No. '_C. van de der dag, den C S*192 dS. op Tegenwoordig de heeren: c/^r Secretaris*G Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den L ^j worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers AJ..3.tot en met Ai.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 314