BESLISSING. *^1 Vk-I w/. 2 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 1 /ifc» ^-4 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. et 1/3 k^M<juijL cU-t. va~ cAu~~ Cy^Ji/ut-cL/C to qjLAt^H^, liX/C Gl/V-WvVV</V'W.twL VtrA/C<«.6^"tt ku. cl>- ÖX_» Cryt^t rz-is -/ -y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 320