Li— BESLISSING. «-^1 v4/ oJ-1- irf/si. /HVlrjr vif rL k- P1 tfujcfxtX^ vP Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. *4 1 - li zi>-z*+ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. vy GCj/VW-iyo AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 328