r^ cf BESLISSING. \M 1- l- >pè J* ■to.fjy.y- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -7z -^J-'/'/Zj- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. iS c/'zïZ ■frzj - J -// iC a n^viX/tv-f'L AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 32