JjuJmA NOTULEN GEMEENTE SOEST rergadering van Burgemeester en Wethouders /T <2, Noi' van de der op dag, den Tegenwoordig de heeren: (k-Cf. Secretaris Afwezig de heer 192 De notulen van de vergadering van den 1.4.191$ worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 4.4.Htot en met ..4..I.5. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 330