T 1 J n t <f J -41 Lx BESLISSING. m vJL*/(Z, *1, /fc. /tV-a-v-o.«^.cG-ufc V M1 uX/ 4 - l - 5^. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. a^y OUlXx lr\U \,CC1+s sCt L-L- ccLtV. oLo\. (KjyV^. a'-Sj ^LAs-ir^dLA. cLc^oU^Jk 0.^ -n+jX \AJL CvLgo/v "1/-<W CisrJb~lM-^oi/J -^C ir>v\ - £Aj >1/>^-C Xa-XI JZ. Cs\-\JL X-G-M.X - $j~Co -^c/>-3x4-, A. -3. AATV\cLl^ (TV'VvA, 1x/-V-*<Xo l-v, 5 -4A/TA. J~L ^K-trrvtÖ sV^c^iLla^ ;AiU^.'HhAwI cLfyke_ e^^a^-cX^. ^êyin^-^jS/imXj JLtX Xe. ea XL^. ^w£jX?_ - H-X^Z/VcTL tX- C^/Vt-A-O -U, U/XA-t - cyiexxA, X^JgyL^ cstAr-f\XX A £l^\_^t--vy^X-G. -v-tna 14 öLiMp^. /AT Ov-. Lik cw^tuXcs^yc^o c/WjuJI f CGd* XxxXvw^ IX) -l- A^K^GVV\XV 'l'-W '"KVir^/L <wc cti£ - A Z JJ -/ - io \S £3^*0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 332