r~*A xi«l <Tm D j-y—z v X c.R %t\ Jf\y~sC BESLISSING. ^oeLXtJ JUodM, (X->w aXvix-^T -W^vX lCc \IcaJU*vc - /Le^^ /l L^ Xe «U| seXXXXx^ J'acA*. cLteMz^ \Aï X- 1- ii. IJL,, \zY u1-1 - uji' .cws VuX^R)É/>G't\ w-wd/T Lt/T \jj-CA>a^iry,nu^ /i-o-^. '<"l,-d^i/3/t^w^i~^ \-a-c_ /tè Xi-Maoj V-<^ /|jk -wdiA, ttXX)N«,cwi-^ cti-u XVJ.*V^-iv. £4>£w££ft<s V^-ALl<v<y4-Olw^*s.V&vLefc-V^ t" VO "*-*7 'V gCa "^jvj l[)^/dXr/^ -MTVV^l. <X-«- -U^-v^ /ttT sViyjjijU*. t{j^-i^-^Ll imvw a-^^Ch^ -Asw4c,u^&^i <txc2^<5/t-^n- xt-vv cLlXv» t>L-A/T cL&XC ^\\ajX A^JUUx. VK -LlAt^ ^J2^s-tx£ cAjl. sVUJLoiccl z_ 'V-^A^\Aj\ O e^V-v^i^W^ ^t^~-^V-<rL /V—ïrW ^r»_X^Vvvc^b t/vv trvw^ /TX^» r^aXrX^ -MeTA^n. f-|^ Xi/l "W/nee-eX Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. -X^X"X e i 4 ^/te^vn^vve^ tt*U /vvoiA -(^ X|wdc ctj lefl \XCe-je/It^<u. X^Xvn )iLwi ^W>B- X^sGxcjX -dfvi.el^/uuu-tp^-u-a <eA) cte X. C.-^cLevt. v-^ fh- "'«"i ^G^-eeXvLoj^ Xe^wer>evui Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Z - ~/o o -Tl f - - AANMERKINGEN. l^" £XX as c/ n V Lj fty^oLwX^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 334