r "Tl /I 1 ^'1 I u BESLISSING. T. U (?£Uv /^xA t^k. hvrC|J '^«u. -LvV J V (X^cLtxXv^ ^il u~~i - yb. AAxsJUa.. XL~\- y e «réV <P-/~ Z^. dü&*Zrrl£- U Jö x-1 - b^. Cila XJL, 1 oEVt (Lt 'U7.J w^j |^jb .e^X-cLs, -tAr-n-iTL «Gw ^nT^- a-tl -v-v-wa/LeT. uh Tc oLuttv^ 'l'^AwU t(<B/MT" ^Xv-Cp^ -ivWl. A-e^ «<_^cGv«xt-i-vip| tv, e-^vdv X. td-k, <tg^o-T«-'C<L Al" Ci.L vLtlt^R Gd_£o LaL^ -t^f-w-iA. -XtA O cXvvp-^ l^tvv. C^l(yv\u^ yjo^v ext^ cc^ cGL ^vAxoLcvtxv as-<*^ iy^-cxK^j (tt*. XiXiXj vwdo ■t /4-^W-cC^ CC-M44A^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. .{Til V\^ 0^. ^jL^yCö.^^1 cOaXA. A_0/vw\ X^ciL oCxXJ qXjl -Jv^Lo ckXa^aa-^ db\. t(ip\ - t j~ - z +r Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. McLuXw-. vV'vQ 1--ju.. C^^/Avtaiu. XcXk, uEeeXvl^ -ïr^Zt-^- ->?** Zf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 336