v (i np BESLISSING. StA yiyt CC^Ï JCÏ\ 2,1 gV Ct-l-L A «yUCutv^. Jf ^-v|. ^oXtrL1^ /n/r^Tl eLc M-v~isi-ib^4£&\ <sls ^/vo^ d-^y /H^ a^o ^^a^rui^t^Aj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. yMT\W c^c - I <xmA*> .-cnst^L^^L^ AZ o-jy ctx, i/Hxitt-yCï /L*-<s) 0-Ct, <£s£n. VU/"M/s tvOtx^e^A. fxwCu /tx Lo-^-Mb4? ets. Nl xlS-ct-vxezcJ ^VVVV(t^ 't cLmA. -C-Jo^axö ü-4^ O ix£«-1a<3 oO-s. PÏ-M *C, 0-(_X--^i Wc-<l 'WA-fiTt VO /OiWt (V^Lr-L-txvvvx I y(Vt fltvtX SYYUktLu.b\ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. y* a/pS /£-/-£<■ - 3 -4T ec^cGexLtV^ kyi^tHtrv- «v CfLvvwet- -uJr tVi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 338