<r~ H xr --wiAxCivj vo\ -^a^xCcoL -v-^ Arv-tsx. Xc n •n 1cr,k. <3 O 0 d BESLISSING. AdtA - ^CAA^, ^J. ")-£. G^Ca-/G-L£^ -AA^3 Oueu£ L^ Kj. ./U lr.- Of -1 - 4 ^x. 'V u--1- ij. t^1 <vW-^ v-"vG| uA-^ixa/1 (LU^. &JL e-v-w~^ pv*--u Xcsk. (t^cLa-^t-^-^ i r-t rt yl A/iAil/t, «_£/KV4^L^| tf Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. V ir-toA. (jTx v-fl-, X/S Ol^wa-^. j -i/V* CCc - '1a£-~e x~e*y /(V^o<a^^-<uvc 'TTJ^vTL^ d^A. //X-L yfvX/t C^/y/ta-v*. yvtk-v, o(_t iAA lóv/iL<)X£AA7 aa-<l^ oCi^-u, Ast*~C^ <tA<^ ^f. /u^vvcM. yjan^y^ -(a^o <jj a "N ^JC C-Ctd^ cA'C. C*Uo\/3 €^L^y> }wtc-£. Cv. c-Cc ✓iyt ^AA/i^vtA oCvvv^ AA^ ytfxxA. ^j^uA/^ux\A-\tA. XL v^k^Ua ^yv^kjlA. 4 ft/vCuwi-c*. ckjy\. QstswxjLt** T-t k.' x cXaasxx^cLl <f ~v 'Xo ö(-M. 6. Êl/Vij .4a*a iu| /tAAvviTL oC4^ "Z^vvte^^tA. -tA«j ca-c TAfesvê^ A^Jo TL cCa-A^J^ JLXa-w ^/"VvcTxa/X £M^. yW. o^XÊL^ /HXfc|u J yj^Avyj V"^ -^Wt/T /i-t^o-C />c^AA-tr£X cxy> AxcLcTLï. -A^*-t/"L-J"L XaaS* \ar-i^ii "Wo^t <^Ty jruEl- „X-C^-LtrL^ rp /y«"»-»*H 4 ^.cL- /WKU cAu-^ |U| Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. elxtXn»-^ M, 0 Q/yuM^Aoy) U4 Ifixujt A/f iO-tXvw^ \y4^ vi t- kX) AANMERKINGEN. vy(/* s"- /(^L. cU^U^Y3 Ca-s ?X^t£4-X^ -c^-ux^LL.' iaj^S V' 6t^ (KjulUX^ \sM u-1- Lo.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 340