"ï- BESLISSING. *27' ~S /Z i/H&Z taxi, Tv v/ir* ji- i/é. vr-1- kr. ^Yé>M*Jiu. vyV vs - - h - ^/V vr- i V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. O <5^t ^2/ 5» ^-2fc, X*^" xixxé.v <Z^- S- Zf^P- - k*-^x x Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. fu^U/£«. ,cJ~d-vL/i-u.. f'2 - 1 /tf!}dAstTs^ht. f *~y L (V^clxrXv-M^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 350