WPZ a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Zeêo yy. cZy. ^yL^^-y^y-~s>d>y/^ <y. (J 3 G 03 "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. y^z yyy:" /y> /s> y y*T~ '~y^Z -t •^*sz*yy*y *T" f *mj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 35